Inomgårdsmekanisering

Vi har tillverkning och försäljning av stallinredning och hästbxar samt utfodrings- och fodersystem. Vi har även försäljning av utgödslingssystem - som rundgående utgödsling - samt ventilationssystem och vatteninstallation.

Se mer i rullistan ovan

Ring oss för mer information på 0414-51300 eller skicka oss en skiss över ert befintliga eller tilltänkta stall/häststall per post eller fax 0414-51115.