Utgödslingsanläggningar

  • Urindräneringssystem
  • Utgödslingsanläggningar
  • Drivhjul, kättning, rundgående kedja m.m.
  • Rullkedjor, kedjehjul, kullager, kopplingar
  • Hydraulik
  • Pumpar för gödsel, urin, vatten m.m.
Alla förekommande tillbehör för gårdens inomgårdsproduktion/mekanisering oavsett djurslag. 
Ring oss för mer information - 0414-513 00.