Utfodringssystem

  • Utfodrings- och fodertransportsystem
  • Foder- och spannmålshantering
  • Tillbehör såsom vattenkoppar, foderkrubbor etc.
Alla förekommande tillbehör för gårdens inomgårdsproduktion/mekanisering oavsett djurslag. 
Ring oss för mer information - 0414-513 00.