Betong- och byggvaror• Stål, rör & profiler


• Bult, skruv & infästningar


• Pelletseldning skruvar m m


• Verktyg & förnödenheter


• Betong & byggvaror


• Plåtslageri 


Vi har även isoleringen Thermo Reflek med tillbehör i lager.Alla förekommande tillbehör för gårdens inomgårdsproduktion/mekanisering oavsett djurslag. 
Ring oss för mer information - 0414-513 00.