Sortiment och kringutrustning

Hästboxar
Inredningar för alla djurslag
Vatteninstallationssystem
Urindräneringssystem
Utgödslingsanläggningar
Drivhjul. kätting, rundgående kedja m m
Hydraulik
Rullkedjor, kedjehjul, kullager, kopplingar
Ventilationsprogram
Vindnät & köldridåer
Utfodrings- och fodertransportsystem
Foder- och spannmålshantering
Pumpar för gödsel, urin, vatten m m
Stål, rör & profiler
Bult, skruv & infästningar
Elmaterial, elmotorer & växlar
Stängselutrustning
Kringutrustning
Verktyg & förnödenheter
Betong & byggvaror
Pelletseldning skruvar m m
Plåtslageri

Alla förekommande tillbehör för gårdens inomgårdsproduktion/mekanisering oavsett djurslag.
Ring oss för mer information - 0414-513 00.