Inredningssystem för alla djurslag

Inredningarna tillverkas i ett flertal olika utföranden och erhålles varmgalvaniserad. Tillverkningen görs i standard- eller specialutförande enligt kundens önskemål och behov. Kunden kan välja mellan olika material som ex. stål, betong och plast - alternativ i kombination stål/betong eller stål/plast. 

  • Inredning för ko-, ung- och köttdjursstallar 
    Samtliga fronter i vårt modellprogram finns som fast montage alternativt öppningsbart.
  • Slaktsvins- och gödsvinsstallar – inredningar i betong, stål och plast 
  • Suggstallar och smågrisproduktion – inredningar i betong, stål och plast 
  • Inredning, foderhäckar och grindar för får och getter i det utförande som ni önskar 
  • Utrustning till fjäderfä
2019-04/image4
2019-04/image6